Rapportering

Använd gärna WeHunt eller www.viltrapport.se för rapportering. Där finns även aktuell status gällande avskjutning.

Det finns även möjlighet att rapportera och få status via SMS. Här finns Lathund för SMS-rapportering.

Älgobs är ett av de viktigaste verktygen för att följa älgstammens utveckling över tiden och vi kan med stöd av älgobs följa upp älgstammens sammansättning och kvalitet. Älgobs, tillsammans med avskjutningsstatistik, möjliggör dessutom bra uppskattningar av älgstammens storlek.

- Det är jägarnas observationer vi räknar, inte antalet älgar.
- Enskilda jaktlagsrapporter används inte, endast skötselområdets samlade resultat.
- Rapporterna påverkar inte enskilda jaktlags tilldelning.

Älgobsperioden är de sju (7) första jakttillfällena (dagarna) under de första 30 dagarna från älgjaktens start.

Dessa sju (7) tillfällen behöver inte vara sammanhängande utan kan vara spridda under 30-dagarsperioden.

- Har jaktlaget endast jagat en dag under älgobsperioden så ska denna dag rapporteras.
- Lägg in uppgifterna i viltrapport.se (under ”Mitt jaktlag” och ”Ålgobs”) eller maila info@nashulta-akso.se alternativt ta en bild av formuläret och skicka till Jarno på 070-571 25 90, så lägger styrelsen in observationerna i viltrapport.

Mall