Styrelse och övriga förtroendeuppdrag

Ordförande

Johan Lagercrantz

Vice ordförande

Håkan Andersson

Sekreterare

Stefan Edsvid

Kassör

Håkan Bergdahl

Ledamöter

Jarno Liehu
Martin Nordin
Per Arleheim

Suppleanter

Niels Einshöj
Olle Johansson

Revisorer

Fredrik Lagercrantz
Fredrik Karlsson

Revisorsuppleant

Lennart Axelsson

Valberedning

Martin Karlsson (smk)
Lennart Axelsson

WeHunt-kontakt

Jarno Liehu