Tilldelning - älg

  2021/22 2022/23 2023/24
Tjur 4 4 0
Hondjur 6 6 0
Kalv 15 15 10

Tilldelning - kronvilt

  2021/22 2022/23 2023/24
Hjort 7 7 10
Hind 7 7 10
Kalv Fri Fri Fri

Notera avskjutningsreglerna för älg.

Fördelning - älg

Område 2023/24
  Vuxen Kalv
Hedensö 0 2
Stora Sundby 0 2
Haneberg Tomastorp 0 1
Vidökna 0 0
Torp Södra 0 1
Åstorp Rotarbol 0 0
Magda 0 0
Hökärr 0 1
Torp Norra 0 1
Hjälmarskogen 0 1
Fäboda 0 0
Kvotjakt 0 1
Total 0 10

Saldo - älg

Skötselområdet ses som en likvärdig biotop vilket innebär att fördelning sker strikt efter areal.

För att fördelningen av älg ska jämnas ut över tid tillämpas ett saldosystem där respektive jaktområde får ett överskott eller underskott på sin areal varje år beroende på hur mycket älg som jaktområdet har blivit tilldelat. Vid fördelning strävar man efter att saldot ska ligga så nära noll som möjligt.

Nedanstående filer visar aktuell och historisk fördelning tillsammans med utgående saldo.

Fördelning och saldo 2023/24

Fördelning och saldo 2022/23

Fördelning och saldo 2021/22

Fördelning och saldo 2020/21

Fördelning och saldo 2019/20

Fördelning och saldo 2018/19

Fördelning och saldo 2017/18

Fördelning och saldo 2016/17

Fördelning och saldo 2015/16

Fördelning och saldo 2014/15

Fördelning och saldo 2013/14

Fördelning och saldo 2012/13