Näshulta älg- och kronskötselområde

Välkommen till Näshulta älg- och kronskötselområde. Här finns diverse information rörande älg- och kronskötselområdet.

Hör gärna av dig till info@nashulta-akso.se om du saknar något.

Årsmöte 24/8 2023

Välkommen till årsmöte 2023 för Näshulta älg- och kronskötselområde. Mötet äger rum torsdagen den 24:e augusti kl. 19:00 i sporthallen i Näshulta skola. Dagordning samt tilldelning för älgjakten kommer finnas 1 vecka innan mötet på hemsidan www.nashulta-akso.se samt på www.viltrapport.se i fliken Dokument (foldern "Årsmöte Näshulta ÄKSO 2023").

På grund av en minskad älgstam har styrelsen (på inrådan av länsstyrelsen och älgförvaltningsgruppen) beslutat att föreslå att pausa avskjutning av vuxen älg under ett år. Inför nästa 3-åriga skötselplan (som träder i kraft jaktåret 2024/2025) kommer ny bedömning göras. För att få ett så bra underlag som möjligt för detta är det extra viktigt med bra älgobs. Förslaget innebär även att 10 st älgkalvar kommer tilldelas enligt samma principer som förra året. Detta kommer diskuteras mer under relevanta punkter i dagordningen.

Tilldelning 2023/24

Dagordning

Väl mött den 24:e! Hälsningar /Styrelsen