Avskjutning - älg - 2018/19

Tabellen uppdateras löpande avseende vuxen älg.

Tabellen uppdaterad 2018-11-11 21:15

Område Vuxen Kalv
  Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
    Tjur Hondjur    
Hedensö 2 1 1 3 3
Stora Sundby 2 1 1 2 2
Vidökna 1 0 0 1 1
Torp Södra 1 1 0 1 1
Åstorp Rotarbol 0 0 0 1 1
Magda 0 0 0 1 1
Hökärr 1 0 0 0 0
Torp Norra 0 0 0 0 0
Hjälmarskogen 0 0 0 1 0
Fäboda 1 0 0 0 0
Kvotjakt 1 0 0 1 1
Totalt 9 3 2 11 10

Den skjutna kvotkalven är fälld på Alstugan.

Avskjutningsregler - älg

  • Tjurar med 0-4 taggar samt 11 taggar och uppåt är lovliga. Tjurar från och med 5 till och med 10 taggar är fredade.
  • Inga restriktioner vad gäller enkelkalv/dubbelkalv.
  • Avskjutningen ska ske med tonvikt på hondjur.
  • Det är endast tillåtet att skjuta en älg per kvotområde.

Avskjutning - kronvilt - 2018/19

Detta är aktuell status för avskjutningen

Tabellen uppdaterad 2018-11-10 21:45

Hjort Hind Kalv
Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
7 7 6 2 7 0
 
St. Sundby
St. Sundby
Magda
St. Sundby
Magda
Hedensö
Rotarbo
St. Sundby
Torp Norra

 

1 skjuten kronhjort är kapital.

 

Avskjutningsregler - kronvilt

  • Det är endast tillåtet att skjuta två kapitala hjortar per säsong för hela skötselområdet. Inte mer än en (1) kapital per jaktområde.
  • Som kapital hjort räknas 12 taggar och uppåt, samt 3 taggar i kronan.