Avskjutning - älg - 2017/18

Tabellen uppdaterad 2017-10-28 22:25

Område Vuxen Kalv
  Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
    Tjur Hondjur    
Hedensö 4 2 1 6 2
Stora Sundby 3 0 0 5 0
Vidökna 1 0 0 2 0
Torp Södra 1 0 1 1 0
Åstorp Rotarbol 1 1 0 1 1
Magda 2 1 0 1 0
Hökärr 1 0 0 2 0
Torp Norra 1 0 0 2 0
Hjälmarskogen 1 0 0 1 0
Fäboda 0 0 0 1 0
Kvotjakt 2 1 1 2 1
Totalt 17 5 3 24 4

Det skjutna kvothondjuret är fällt på Öknatorp.

Den skjutna kvottjuren är fälld på Oskarsberg.

Den skjutna kvotkalven är fälld på Stora Alstugan.

Avskjutningsregler - älg

  • Tjurar med 0-4 taggar samt 11 taggar och uppåt är lovliga. Tjurar från och med 5 till och med 10 taggar är fredade.
  • Inga restriktioner vad gäller enkelkalv/dubbelkalv.
  • Avskjutningen ska ske med tonvikt på hondjur.
  • Det är endast tillåtet att skjuta en älg per kvotområde.

Avskjutning - kronvilt - 2017/18

Detta är aktuell status för avskjutningen

Tabellen uppdaterad 2017-11-11 13:40

Hjort Hind Kalv
Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
7 3 5 3 Fri avskj. 5
 
Risinge
Torp Södra
Hedensö
Risinge
Koten
Torp Södra
Risinge
St Sundby
Magda
Koten
Torp Södra

1 skjuten kronhjort är kapital. Av återstående hjortar på tilldelningen får ytterligare en vara kapital.

Avskjutningsregler - kronvilt

  • Det är endast tillåtet att skjuta två kapitala hjortar per säsong för hela skötselområdet. Inte mer än en (1) kapital per jaktområde.
  • Som kapital hjort räknas 12 taggar och uppåt, samt 3 taggar i kronan.