Avskjutning - älg - 2017/18

Uppdaterat 2018-01-21 07:25

Det återstår 0 vuxna älgar på avlysningsjakten.

Nedanstående visar de vuxna älgar som är skjutna sedan avlysningsjakten startade 16/1 2018.

 1. Stora Sundby
 2. Torp Norra
 3. Hedensö

Det återstår 11 älgkalvar på avlysningsjakten.

Nedanstående visar de kalvar som är skjutna sedan avlysningsjakten startade 15/12 2017.

 1. Torp Södra
 2. Stora Sundby
 3. Hedensö
 4. Hedensö
 5. Stora Sundby
 6. Hedensö

Nedanstående tabell visar aktuell avskjutning som gällde när avlysningsjakten började.

Tabellen uppdateras löpande avseende vuxen älg.

Tabellen uppdaterad 2018-01-14 19:40

Område Vuxen Kalv
  Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
    Tjur Hondjur    
Hedensö 4 2 2 6 2
Stora Sundby 3 1 2 5 0
Vidökna 1 0 1 2 1
Torp Södra 1 0 1 1 0
Åstorp Rotarbol 1 1 0 1 1
Magda 2 2 0 1 0
Hökärr 1 0 0 2 1
Torp Norra 1 0 0 2 0
Hjälmarskogen 1 0 0 1 1
Fäboda 0 0 0 1 0
Kvotjakt 2 1 1 2 1
Totalt 17 7 7 24 7

Det skjutna kvothondjuret är fällt på Öknatorp.

Den skjutna kvottjuren är fälld på Oskarsberg.

Den skjutna kvotkalven är fälld på Stora Alstugan.

Avskjutningsregler - älg

 • Tjurar med 0-4 taggar samt 11 taggar och uppåt är lovliga. Tjurar från och med 5 till och med 10 taggar är fredade.
 • Inga restriktioner vad gäller enkelkalv/dubbelkalv.
 • Avskjutningen ska ske med tonvikt på hondjur.
 • Det är endast tillåtet att skjuta en älg per kvotområde.

Avskjutning - kronvilt - 2017/18

Detta är aktuell status för avskjutningen

Tabellen uppdaterad 2018-01-21 17:20

Hjort Hind Kalv
Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
7 6 5 4 Fri avskj. 5
 
Risinge
Torp Södra
Hedensö
Hedensö
St Sundby
St Sundby
Risinge
Koten
Torp Södra
Magda
Risinge
St Sundby
Magda
Koten
Torp Södra

 

1 skjuten kronhjort är kapital. Av återstående hjortar på tilldelningen får ytterligare en vara kapital.

Avskjutningsregler - kronvilt

 • Det är endast tillåtet att skjuta två kapitala hjortar per säsong för hela skötselområdet. Inte mer än en (1) kapital per jaktområde.
 • Som kapital hjort räknas 12 taggar och uppåt, samt 3 taggar i kronan.