Avskjutning - älg - 2018/19

Detta är aktuell status för avlysningsjakten

Informationen uppdaterad 2019-01-05 23:00

Det återstår 2 vuxna älgar på avlysningsjakten.

Nedanstående visar de vuxna älgar som är skjutna sedan avlysningsjakten startade 1/1 2019.

 1. Hedensö (ko)
 2. Hedensö (kviga)
 3. Torp Norra (tjur)

Det återstår 0 älgkalvar på avlysningsjakten.

Nedanstående visar de kalvar som är skjutna sedan avlysningsjakten startade 1/1 2019.

 1. Hedensö
 2. Magda

Nedanstående tabell visar aktuell avskjutning som gällde när avlysningsjakten började.

Tabellen uppdateras löpande avseende vuxen älg.

Tabellen uppdaterad 2018-11-11 21:15

Område Vuxen Kalv
  Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
    Tjur Hondjur    
Hedensö 2 1 1 3 3
Stora Sundby 2 1 1 2 2
Vidökna 1 0 0 1 1
Torp Södra 1 1 0 1 1
Åstorp Rotarbol 0 0 0 1 1
Magda 0 0 0 1 1
Hökärr 1 0 0 0 0
Torp Norra 0 0 0 0 0
Hjälmarskogen 0 0 0 1 0
Fäboda 1 0 0 0 0
Kvotjakt 1 0 0 1 1
Totalt 9 3 2 11 10

Den skjutna kvotkalven är fälld på Alstugan.

Avskjutningsregler - älg

 • Tjurar med 0-4 taggar samt 11 taggar och uppåt är lovliga. Tjurar från och med 5 till och med 10 taggar är fredade.
 • Inga restriktioner vad gäller enkelkalv/dubbelkalv.
 • Avskjutningen ska ske med tonvikt på hondjur.
 • Det är endast tillåtet att skjuta en älg per kvotområde.

Avskjutning - kronvilt - 2018/19

Detta är aktuell status för avskjutningen

Tabellen uppdaterad 2019-01-20 11:15

Hjort Hind Kalv
Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
7 7 6 4 7 2
 
St. Sundby
St. Sundby
Magda
St. Sundby
Magda
Hedensö
Åstorp Rotarbol
St. Sundby
Torp Norra
St. Sundby
Hedensö
St. Sundby
Hedensö

 

1 skjuten kronhjort är kapital.

 

Avskjutningsregler - kronvilt

 • Det är endast tillåtet att skjuta två kapitala hjortar per säsong för hela skötselområdet. Inte mer än en (1) kapital per jaktområde.
 • Som kapital hjort räknas 12 taggar och uppåt, samt 3 taggar i kronan.