Avskjutning - älg - 2018/19

Tabellen uppdateras löpande avseende vuxen älg.

Tabellen uppdaterad 2018-09-13 22:00

Område Vuxen Kalv
  Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
    Tjur Hondjur    
Hedensö 2 0 0 3 0
Stora Sundby 2 0 0 2 0
Vidökna 1 0 0 1 0
Torp Södra 1 0 0 1 0
Åstorp Rotarbol 0 0 0 1 0
Magda 0 0 0 1 0
Hökärr 1 0 0 0 0
Torp Norra 0 0 0 0 0
Hjälmarskogen 0 0 0 1 0
Fäboda 1 0 0 0 0
Kvotjakt 1 0 0 1 0
Totalt 9 0 0 11 0

Avskjutningsregler - älg

  • Tjurar med 0-4 taggar samt 11 taggar och uppåt är lovliga. Tjurar från och med 5 till och med 10 taggar är fredade.
  • Inga restriktioner vad gäller enkelkalv/dubbelkalv.
  • Avskjutningen ska ske med tonvikt på hondjur.
  • Det är endast tillåtet att skjuta en älg per kvotområde.

Avskjutning - kronvilt - 2018/19

Detta är aktuell status för avskjutningen

Tabellen uppdaterad 2018-08-19 22:15

Hjort Hind Kalv
Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet Tilldelat Skjutet
7 0 6 0 7 0
  

Avskjutningsregler - kronvilt

  • Det är endast tillåtet att skjuta två kapitala hjortar per säsong för hela skötselområdet. Inte mer än en (1) kapital per jaktområde.
  • Som kapital hjort räknas 12 taggar och uppåt, samt 3 taggar i kronan.