Avskjutning - älg

För att minimera risken för släpande rapportering på hemsidan visas aktuell avskjutning enbart på WeHunt.

Avskjutningsregler - älg

  • Tjurar med 0-4 taggar samt 11 taggar och uppåt är lovliga. Tjurar från och med 5 till och med 10 taggar är fredade.
  • Inga restriktioner vad gäller enkelkalv/dubbelkalv.
  • Avskjutningen ska ske med tonvikt på hondjur.
  • Det är endast tillåtet att skjuta en älg per kvotområde.

Avskjutning - kronvilt

För att minimera risken för släpande rapportering på hemsidan visas aktuell avskjutning enbart på WeHunt.

 

Avskjutningsregler - kronvilt

  • Det är endast tillåtet att skjuta två kapitala hjortar per säsong för hela skötselområdet. Inte mer än en (1) kapital per jaktområde.
  • Som kapital hjort räknas 12 taggar och uppåt, samt 3 taggar i kronan.