Näshulta älg- och kronskötselområde

Välkommen till Näshulta älg- och kronskötselområde. Här finns diverse information rörande älg- och kronskötselområdet.

Hör gärna av dig till info@nashulta-akso.se om du saknar något.

Medlemsmöte 29/11 2017

Vi inbjuder till medlemsmöte i Näshulta Kommunalhus.

Onsdagen den 29 november kl 19:00 i Lilla salen.

Välkomna

Älgobs

Samtliga jaktlag ska rapportera älgobs.

Rapportering av älgobs sker via Viltdata.

Mer information: Frågor och svar | Blankett för rapportering.

Rörlig belysning vid jakt på vildsvin

Skötselområdet har fått ett generellt beslut från Länsstyrelsen att få använda rörlig belysning vid skyddsjakt efter vildsvin.

Själva beslutet och en blankett som är obligatoriska att medföra vid skyddsjakt på vildsvin där rörlig belysning används finns att hämta via nedanstående länk:

Blankett