Tilldelning - älg

För säsongen 2017/18 är följande tilldelning aktuell:

  2016/17
Tjur 8
Hondjur 9
Kalv 24
Totalt 41

Tilldelning - kronvilt

Följande 3-årsplan är beslutad av länsstyrelsen.

  2015/16 2016/17 2017/18
Hjort 6 5 7
Hind 7 5 5
Kalv Fri avskj. (6) Fri avskj. (8) Fri avskj. (8)
Totalt 19 18 20

Fördelning - älg

Följande fördelning gällande älg är aktuell i dagsläget.

Område 2017/18
  Vuxen Kalv
Hedensö 4 6
Stora Sundby 3 5
Vidökna 1 2
Torp Södra 1 1
Åstorp Rotarbol 1 1
Magda 2 1
Hökärr 1 2
Torp Norra 1 2
Hjälmarskogen 1 1
Fäboda 0 1
Kvotjakt 2 2
Total 17 24

Saldo - älg

Skötselområdet ses som en likvärdig biotop vilket innebär att fördelning sker strikt efter areal.

För att fördelningen av älg ska jämnas ut över tid tillämpas ett saldosystem där respektive jaktområde får ett överskott eller underskott på sin areal varje år beroende på hur mycket älg som jaktområdet har blivit tilldelat. Vid fördelning strävar man efter att saldot ska ligga så nära noll som möjligt.

Nedanstående filer visar aktuell och historisk fördelning tillsammans med utgående saldo.

Fördelning och saldo 2017/18

Fördelning och saldo 2016/17

Fördelning och saldo 2015/16

Fördelning och saldo 2014/15

Fördelning och saldo 2013/14

Fördelning och saldo 2012/13