Styrelse och övriga förtroendeuppdrag

Ordförande

H-C Andersson

Vice ordförande

Håkan Bergdahl

Sekreterare

Stefan Johansson

Kassör

Per Åström

Ledamöter

Håkan Andersson
Magnus Andersson
Carl Aurenius

Suppleanter

Niels Einshöj
Johnny Lindholm

Revisorer

Fredrik Lagerkrantz
Jarno Liehu

Revisorsuppleant

Lennart Axelsson

Valberedning

Martin Karlsson (smk)
Lennart Axelsson