Styrelse och övriga förtroendeuppdrag

Ordförande

H-C Andersson

Vice ordförande

Håkan Andersson

Sekreterare

Stefan Johansson

Kassör

Håkan Bergdahl

Ledamöter

Jarno Liehu
Magnus Andersson
Per Arleheim

Suppleanter

Niels Einshöj
Olle Johansson

Revisorer

Fredrik Lagerkrantz
Fredrik Karlsson

Revisorsuppleant

Lennart Axelsson

Valberedning

Martin Karlsson (smk)
Lennart Axelsson

WeHunt-kontakt

Jarno Liehu