Näshulta älg- och kronskötselområde

Välkommen till Näshulta älg- och kronskötselområde. Här finns diverse information rörande älg- och kronskötselområdet.

Hör gärna av dig till info@nashulta-akso.se om du saknar något.

Rörlig belysning vid jakt på vildsvin

Skötselområdet har fått ett generellt beslut från Länsstyrelsen att få använda rörlig belysning vid skyddsjakt efter vildsvin.

Själva beslutet och en blankett som är obligatoriska att medföra vid skyddsjakt på vildsvin där rörlig belysning används finns att hämta via nedanstående länk:

Blankett

Skyddsjakt på hjortkalv

Angående skyddsjakt på hjortkalv finns det information som kan vara bra att ta del av innan skottet går.

Skyddsjakt på hjortkalv