Näshulta älg- och kronskötselområde

Välkommen till Näshulta älg- och kronskötselområde. Här finns diverse information rörande älg- och kronskötselområdet.

Hör gärna av dig till info@nashulta-akso.se om du saknar något.

Rörlig belysning vid jakt på vildsvin

Skötselområdet har fått ett nytt generellt beslut från Länsstyrelsen att få använda rörlig belysning vid skyddsjakt efter vildsvin.

Beslutet är obligatoriskt att medföra vid skyddsjakt på vildsvin där rörlig belysning används och finns att hämta via nedanstående länk:

Beslut om rörlig belysning