Näshulta älg- och kronskötselområde

Välkommen till Näshulta älg- och kronskötselområde. Här finns diverse information rörande älg- och kronskötselområdet.

Hör gärna av dig till info@nashulta-akso.se om du saknar något.

Avlysningsjakt

Från och med måndag 15/1 2018 startar avlysningsjakt även på vuxna älgar. Från och med då kommer alltså eventuell kvarvarande tilldelning avseende älgkalv och vuxen för respektive jaktlag inte längre att gälla.

Fler än en älg får skjutas på respektive mark så länge inte det totalt återstående antalet överskrids.

Det är oerhört viktigt med snabb rapportering direkt efter påskjutning, via telefon till 070-985 25 12 (Dan) eller 072-157 05 40 (Martin).

Rörlig belysning vid jakt på vildsvin

Skötselområdet har fått ett generellt beslut från Länsstyrelsen att få använda rörlig belysning vid skyddsjakt efter vildsvin.

Själva beslutet och en blankett som är obligatoriska att medföra vid skyddsjakt på vildsvin där rörlig belysning används finns att hämta via nedanstående länk:

Blankett