Näshulta älg- och kronskötselområde

Välkommen till Näshulta älg- och kronskötselområde. Här finns diverse information rörande älg- och kronskötselområdet.

Hör gärna av dig till info@nashulta-akso.se om du saknar något.

Avlysningsjakt

Från och med tisdag 1/1 2019 startar avlysningsjakt på älg. Från och med då kommer alltså eventuell kvarvarande tilldelning avseende älg för respektive jaktlag inte längre att gälla.

Fler än en älg får skjutas på respektive mark så länge inte det totalt återstående antalet överskrids.

Det är oerhört viktigt med snabb rapportering via VILTH direkt efter påskjutning.

Skyddsjakt på hjortkalv

Angående skyddsjakt på hjortkalv finns det information som kan vara bra att ta del av innan skottet går.

Skyddsjakt på hjortkalv

Avmagringssjuka

Bland annat Jordbruksverket informerar om avmagringssjuka hos hjortdjur. Mer information finns via länken.

Avmagringssjuka hos hjortdjur