Kvotjakt - kontaktvägar

Det är viktigt att rapporteringen av påskjuten älg och kronvilt inom hela skötselområdet sker omedelbart efter påskjutning enligt nedanstående dokument. Jaktlagskod erhålls av jaktledaren.

Rapportering via Vilth